Publikacja podsumowująca wyniki ankiet dot. stylu życia i aktywności fizycznej

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem badań w kierunku otyłości wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych z ternu powiatu bialskiego oraz z opracowaną w ramach projektu publikacją pn. „Publikacja podsumowująca wyniki ankiet dot. stylu życia i aktywności fizycznej oraz badań w kierunku otyłości u dzieci zrealizowanych w ramach Powiatowego programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „RAZEM DLA SERCA””.

Podsumowanie zadania pn. Przeprowadzenie profilaktycznych badań w kierunku otyłości u dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu bialskiego w ramach  projektu  Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

I część badań realizowana  od dnia 07.01.2016 r. do 12.02.2016 r.

W badaniach profilaktycznych w kierunku otyłości u dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu bialskiego w ramach projektu – Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa, udział wzięło 16 szkół podstawowych z terenu powiatu bialskiego. 

Przebadano dzieci w klasach 1 – 3 szkół powiatu bialskiego, łącznie 899 dzieci (rodzice pisemnie poświadczyli zgodę na przeprowadzenie badań profilaktycznych dzieci) na 1816 dzieci  spełniających kryteria programu profilaktycznego w wybranych szkołach.

Wśród badanych dzieci rozpoznano:

  • 112 przypadków otyłości
  • 13 dzieci zakwalifikowano do dalszej diagnostyki
  • 2 dzieciom zalecono dalszą diagnostykę z powodu wysokiego /podwyższonego poziomu glukozy we krwi
  • 1 dziecko zakwalifikowano do dalszej diagnostyki z powodu znacznych zaburzeń wagi i wzrostu w porównaniu z rówieśnikami.

U 142 przebadanych dzieci stwierdzono  nadwagę. W grupie badanych dzieci 84 miało niedowagę, zaś 177 określono jako dzieci szczupłe.

Z innych zaleceń zaproponowano:

  • redukcję masy ciała, głównie u dzieci z otyłością i nadwagą
  • dietę, odpowiednio zbilansowaną dla dzieci otyłych i z nadwagą, a także dla dzieci z niedowagą
  • aktywność fizyczną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka

II część badań realizowana  od dnia 01.03.2016 r.do 31.03.2016 r.

W badaniach profilaktycznych w kierunku otyłości u dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu bialskiego w ramach projektu – Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa, udział wzięło 14 szkół podstawowych z terenu powiatu bialskiego.

Przebadano dzieci w klasach 1 – 3 szkół powiatu bialskiego, łącznie 607 dzieci (rodzice pisemnie poświadczyli zgodę na przeprowadzenie badań profilaktycznych dzieci) na 898 dzieci  spełniających kryteria programu profilaktycznego w wybranych szkołach.

Wśród badanych dzieci rozpoznano 74 przypadków otyłości.  4 dzieci zakwalifikowano do dalszej diagnostyki.

U 97 przebadanych dzieci stwierdzono  nadwagę. 44 dzieci miało niedowagę, natomiast 33 dzieci określono jako dziecko szczupłe.

W ramach projektu przebadano dzieci klas 1 – 3, w 30 szkołach podstawowych powiatu bialskiego. Zgodnie z umową – Projekt zakładał przebadanie 1500 dzieci. Łącznie w badaniu udział wzięło 1506 dzieci (o  6 dzieci przekroczono limit określony przez Zamawiającego, za który wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia).

Wśród 1506 badanych dzieci rozpoznano 186 przypadków otyłości. U 239 dzieci stwierdzono nadwagę.  17 dzieci zakwalifikowano do dalszej diagnostyki. Niedowagę miało 128 dzieci, 210 dzieci określono jako dziecko szczupłe.

Publikacja podsumowanie

Pliki do pobrania

Comments are closed