”Podsumowanie ankiet i badań w kierunku chorób układu krążenia w ramach projektu”

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat Podsumowanie ankiet i badań w kierunku chorób układu krążenia w ramach projektu” prezentowanej przez Pana Piotra Gozdka z „EU-CONSULT” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk w dniu 25.04.2016 r. podczas Konferencji podsumowującej projekt “Razem dla serca”.

Podsumowanie ankiet ChUK – prezentacja

Comments are closed