Ankieta do badania opinii pacjentów na temat profilaktyki chorób układu krążenia w powiecie bialskim

Ankieta do badania opinii pacjentów na temat
profilaktyki chorób układu krążenia w powiecie bialskim

Drodzy respondenci, poniższa ankieta ma na celu realizację projektu  Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Pytania są anonimowe, będą wykorzystane tylko do celów badawczych. Zwracamy się z prośbą o rzetelne i szczere udzielanie odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania. Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Comments are closed