O projekcie

Powiat Bialski otrzymał dofinansowanie o wartości 1 729 400 zł na wniosek aplikacyjny pt. Program profilaktyki i promocji zdrowia w celu   zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”. Program finansowany jest w 100% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa (Ministra Zdrowia).

W wyniku przeprowadzonej analizy – obszar chorób układu krążenia – został uznany za priorytetowy z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Celem zaplanowanych w projekcie działań jest podniesienie świadomości mieszkańców powiatu oraz poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej. Osiągnięcie celu przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności (poprawa wskaźnika śmiertelności w porównaniu do średniego w kraju) na choroby związane ze stylem życia.

            W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzony program profilaktyczny wśród wybranej grupy 2 500 osób w wieku 40-60 lat wysokiego ryzyka w celu wczesnego wykrycia chorób układu krążenia. W ramach profilaktyki zostanie sfinansowane przeprowadzenie przez pielęgniarki rodzinne bezpośredniej selekcji (na podstawie ankiet i badań – pomiar ciśnienia, poziom cukru w domu uczestników badań) wśród 8000 tysięcy mieszkańców powiatu w wieku 40-60 lat. Z tej grupy ok. 2500 osób zostanie zakwalifikowane i w wyznaczonym terminie dostarczone na kompleksowe badania specjalistyczne w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu krążenia w etapie pogłębionym, które będą realizowane w następującej kolejności:

 • Pobranie krwi oraz moczu i przekazywanie materiału do badań biochemicznych , tzw. Pakiet kardiologiczny, tj. morfologia 3 DIFF, mocz – badanie ogólne, OB, glukoza, kwas moczowy, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, kreatynina, mocznik, elektrolity (sód , potas), ASPAT, ALAT,
 • RTG klatki piersiowej,
 • Badanie EKG,
 • Echokardiografia,
 • Porada lekarska u lekarza kardiologa.

Na tej podstawie lekarz podczas porady kardiologicznej kompleksowo oceni stan zdrowia badanych i podejmie decyzje o zaleceniach, leczeniu.

            Profilaktyką zostaną objęci w szczególności osoby pozostające poza dotychczasowymi interwencjami w tym obszarze, oraz osoby o niskim statusie społecznym i materialnym, osoby z określonymi kombinacjami czynników ryzyka. W ramach profilaktyki będą też prowadzone ankiety i badanie podczas spotkań w ramach promocji zdrowia w placówkach edukacyjnych. Wyniki ankiet i badań, zarówno osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży zostaną opracowane i w formie publikacji przekazane interesariuszom projektu do celów oceny i planowania przyszłych działań w tym obszarze.

            W ramach projektu zostanie przeprowadzone szereg działań w ramach promocji zdrowia skierowanych do wszystkich mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, m.in.:

 • edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych (wizyty dietetyka i pielęgniarki szkolnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie badań w kierunku otyłości u dzieci) ,
 • spotkania bezpośrednie z uczestnikami programu w ich domach i ich edukacja zdrowotna,
 • konkursy o tematyce zdrowotnej dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja 4 rodzinnych pikników zdrowia, podczas których będzie promowana aktywność fizyczna,
 • organizacja 4 imprez biegowych promujących aktywność fizyczną pod hasłem „BIEG PO ZDROWIE”,
 • organizacja spotkań szkoleniowych dla pielęgniarek rodzinnych i lekarzy rodzinnych na temat sytuacji zdrowotnej w powiecie i ich roli w profilaktyce chorób,
 • kolportaż drukowanych materiałów edukacyjnych, cykl artykułów sponsorowanych o tematyce zdrowia,
 • 3 konferencje prasowe.

           Celem wszystkich tych działań jest podniesienie świadomości mieszkańców poprzez uświadomienie im czynników ryzyka oraz sposobu ich redukcji a także potrzeby kontrolowania swojego stanu zdrowia. Powstanie też i będzie rozpowszechniona publikacja na temat wyników ankiet prowadzonych wśród dzieci i młodzieży.

 

NazwaRozmiarPobrań
Harmonogram640.0 KiB182
Program Promocji Zdrowia I Profilaktyki -zalacznik Nr 31.9 MiB238
Ocena Potrzeb Zdrowotnych - Zalacznik Nr 26.6 MiB170
Wniosek10.2 MiB330

Comments are closed