O naszym projekcie na Litwie

W dniach 20-22 kwietnia 2015 w Kownie na Litwie podczas międzynarodowego seminarium  Światowej Organizacji Zdrowia WHO pt. „Zintegrowany nadzór nad czynnikami ryzyka chorób niezakaźnych”, Rafał Halik z NIZP-PZH zaprezentował cele i  działania w ramach projektu „Razem dla serca” jako wzorcową interwencję zdrowia publicznego na poziomie powiatu w Polsce.

Podczas swojej prezentacji Rafał Halik przedstawił też problematykę zdrowia na terenie powiatu bialskiego. Doświadczenia z terenu powiatu bialskiego spotkały się z pozytywną opinią i były dyskutowane z dużym zainteresowaniem na forum spotkania eksperckiego.

Bezpośrednim celem Seminarium było omówienie doświadczeń krajów członkowskich rejonu europejskiego WHO w obszarze monitorowania stanu zdrowia społeczeństwa a w szczególności obserwowania zmian zachowań zdrowotnych oraz czynników ryzyka chorób niezakaźnych. Ostatnio uchwalona strategia Biura Europejskiego WHO – „Zdrowie 2020” nie tylko formułuje priorytety z zakresu zdrowia publicznego, ale i również obliguje kraje członkowskie do monitorowania czynników ryzyka chorób niezakaźnych w sposób skoordynowany i wykorzystujący łączenie różnego rodzaju źródeł danych zawierających informacje na temat stanu zdrowia społeczeństwa. Do udziału w seminarium zostali zaproszeni przedstawiciele następujących państw: Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Gruzji , Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Polski, Słowacji, Turcji i Ukrainy.

Comments are closed